0909123456
FB88
首页 >Betway
【vtv6】HDBank dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%
发布日期:2023-12-01 00:58:36
浏览次数:729

Theựkiếnchiacổtứctỷlệvtv6o đó, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ lên khoảng 3.973 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Mức cổ tức này đã được nhà băng duy trì vài năm trở lại đây.

Tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, HDBank cũng sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 và thông qua các tờ trình Hội đồng Quản trị, bao gồm phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tăng vốn điều lệ và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

【vtv6】HDBank dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%

Theo kế hoạch năm 2023, tổng tài sản của ngân hàng dự kiến tăng 25% so với cùng kỳ lên 520.024 tỷ đồng; huy động vốn tăng 25% lên 459.398 tỷ đồng; dư nợ tăng 24% lên 333.553 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế vượt 13.197 tỷ đồng, tức tăng 29% so với năm 2022. Tỷ lệ ROE dự kiến đạt 24,5% và ROA đạt 2,3%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ tiếp tục được kiểm soát dưới 1,5%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dưới 2%.

【vtv6】HDBank dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%

Một chi nhánh giao dịch của HDBank. Ảnh: Minh Nhật

Một chi nhánh giao dịch của HDBank. Ảnh: Minh Nhật

【vtv6】HDBank dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%

Năm 2022, HDBank ưu tiên cho vay, kiến tạo chất lượng tài sản bền vững. Ngân hàng tập trung cho vay những lĩnh vực là động lực của nền kinh tế nên dư nợ trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản thấp. Nhờ đó, nhà băng này hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt trên 10.268 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 105% kế hoạch.

Chỉ số ROE đạt 23,5%; ROA đạt 2,1% đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,67%. Số dư trái phiếu doanh nghiệp đạt 4.300 tỷ đồng, tương ứng 1,6% tổng dư nợ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR theo Basel II) lên đến 13,4%.

Năm qua, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản vượt 416.000 tỷ đồng, gấp 7,8 lần năm 2012. Tiền gửi khách hàng đạt gần 260.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 38,995 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 10.268 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và gấp 24 lần thời điểm 10 năm trước.

Nhà băng này cũng đẩy mạnh việc kiến tạo tài sản an toàn cho xã hội, góp phần thúc đẩy nỗ lực kinh tế xanh của Chính phủ thông qua cung ứng nguồn vốn xanh cho nền kinh tế. Theo đó, HDBank chủ trương cho vay nông nghiệp nông thôn, tài trợ chuỗi cung ứng và phân phối, triển khai chuyển đổi số toàn diện và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Sang năm 2023, nhà băng tiếp tục kiên định với định hướng "Phát triển bền vững, tiên phong dẫn đầu". Ngân hàng sẽ nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật và hướng tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế. Trong đó, Basel III là mục tiêu quan trọng được ưu tiên hoàn thành.

Đối với hoạt động kinh doanh, ngân hàng định hướng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng hiệu quả, an toàn, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dưới 2%; mở rộng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số và nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng.

An Nhiên

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0555444666

FAX:0111222333

Copyright © 2023 Powered by FB88