0999888777
FB88
首页 >phụ tùng ô tô
【baccarat hayon】Dự án nhà máy điện rác 851 tỉ đồng giậm chân tại chỗ 6 năm
发布日期:2024-02-22 01:06:38
浏览次数:926

Ngày 5.7,ựánnhàmáyđiệnráctỉđồnggiậmchântạichỗnăbaccarat hayon theo nguồn của PV Thanh Niên, Sở TN-MT Cà Mau vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất thực hiện Dự án (DA) đầu tư Nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP (TT.Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau), do Công ty TNHH xử lý môi trường Quang Bến (Công ty Quang Bến) làm chủ đầu tư với vốn đầu tư 851 tỉ đồng.

3 lần thẩm định đều không được chấp thuận về công nghệ

Ngày 8.6.2017, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định cho Công ty Quang Bến thuê đất với diện 40.659m2. Được thuê đất, công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được HĐND tỉnh thông qua ngày 11.8.2017 nhưng chưa được phê duyệt (do chưa có ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư tại khu vực thực hiện DA và công nghệ chưa được thẩm định theo quy định), và Sở Xây dựng cấp phép xây dựng 24.8.2017 (đã hết hạn).

【baccarat hayon】Dự án nhà máy điện rác 851 tỉ đồng giậm chân tại chỗ 6 năm

Cà Mau: Dự án được thuê đất 6 năm qua nhưng vẫn dậm chân tại chỗ - Ảnh 1.

Sở TN-MT kiến nghị thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP

【baccarat hayon】Dự án nhà máy điện rác 851 tỉ đồng giậm chân tại chỗ 6 năm

CTV

【baccarat hayon】Dự án nhà máy điện rác 851 tỉ đồng giậm chân tại chỗ 6 năm

Cũng theo thông báo kết luận thanh tra, từ năm 2018 đến năm 2022, Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã 3 lần tổ chức họp thẩm định công nghệ của DA nhưng cả 3 lần đều không chấp thuận về công nghệ. Do trong mỗi lần nộp hồ sơ thẩm định thì chủ đầu tư thay đổi công nghệ khác nhau.

Đến lần thẩm định thứ 4 vào ngày 5.4.2023, thì Hội đồng thẩm định chấp thuận với điều kiện kèm theo: trường hợp thay đổi địa điểm (mặc dù công nghệ đốt rác phát điện không thay đổi) thì phải xem xét, có ý kiến lại công nghệ. Đồng thời, kiến nghị việc chọn địa điểm thực hiện DA hết sức quan trọng, mặc dù DA sử dụng công nghệ tiên tiến nhưng lượng tro bay, tro xỉ phát sinh tương đối lớn, cần bố trí diện tích đất phù hợp để chôn lấp tro bay, tro xỉ.

Sở TN-MT nêu rõ, Công ty Quang Bến đã thực hiện 4 lần xin điều chỉnh chủ trương đầu tư DA để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu như: Điều chỉnh tên DA, mục tiêu DA, quy mô DA, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện DA đầu tư (các năm: 2017, 2018, 2019, 2020).

Thay đổi lần cuối vào ngày 29.6.2020, với tiến độ chuẩn bị thủ tục đầu tư đến quý 4/2020; tiến độ đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, vận hành trong quý 2/2022. Đến nay, Công ty Quang Bến chưa triển khai thực hiện DA đúng tiến độ đưa ra. Thậm chí, đã hết thời hạn nhưng Công ty Quang Bến chưa được cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa thực hiện đầu tư san lấp mặt bằng, chưa xây dựng các hạng mục công trình nào trên đất, hiện trạng là đất mặt nước nuôi trồng thủy sản.

Theo Sở TN-MT, chủ đầu tư chưa đưa đất vào thực hiện DA đầu tư (kéo dài từ năm 2017 - 2023), đã vi phạm pháp luật về đất đai thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định.

Vị trí đất thực hiện DA không còn phù hợp 

Sở TN-MT cũng khẳng định, vị trí khu đất hiện nay không còn phù hợp với mục đích sử dụng cho DA. Do không đảm bảo khoảng cách an toàn theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; không được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư; không còn phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 H.Cái Nước. Đặc biệt, vị trí khu được quy hoạch là đất quốc phòng; không phù hợp với Đồ án Quy hoạch chung TT.Cái Nước đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở TN-MT cũng nêu rõ, theo quy định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất tại điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ, nếu công ty tiến hành lập thủ tục xin gia hạn tiến độ sử dụng đất cũng không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Do đó, trường hợp này sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định tại điểm đ khoản 1, điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 41 luật Đầu tư năm 2020 về việc được điều chỉnh tiến độ thực hiện DA đầu tư quá 24 tháng khi "điều chỉnh DA đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch". Vì vậy, Công ty Quang Bến phải lập thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện DA tại vị trí mới phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành.

Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh không chấp thuận gia hạn sử dụng đất cho Công ty Quang Bến tiếp tục thực hiện DA. Đồng thời, xem xét cho điều chỉnh vị trí thực hiện DA tại địa điểm phù hợp. Giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở KH-CN và Công ty Quang Bến nghiên cứu, đề xuất vị trí mới phù hợp. Giao Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất và thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Quang Bến.


产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0111222333

FAX:0999888555

Copyright © 2024 Powered by FB88